Produkty označené jako “PROTECTOR” s NANOSTŘÍBREM jsou jedinečné tím, že obsahují dvě účinné biocidní složky, stříbro a alkohol.

Stříbro bylo historicky používáno k hubení plísní a bakterií. Zvláště soli stříbra jsou vysoce účinné proti bakteriím a nižším formám života, například virům, plísním, houbám a kvasinkám, které v přítomnosti stříbra hynou.

Stříbrná složka ve své mikroskopické podobě ulpívá delší dobu na površích a tím se prodlužuje doba účinku dezinfekčního prostředku ve srovnání s běžnými dezinfekčními prostředky.

Částečky nanostříbra se dostanou i do mikroskopických prohlubní na zdánlivě hladkém povrchu, tento prostor vyplní a vydezinfikují. Současně je tak po delší dobu zabráněno patogenům, aby se na povrchu opět usadily.

Nanostříbro v nízké koncentraci je pro lidský organismus netoxické  a dnes se hojně využívá v lékárenské a medicínské praxi.

Alkohol rychle hubí choroboplodné mikroskopické organismy jako jsou bakterie, viry a jiné patogeny.

Dávkováním pomocí aerosolu z tlakové nádoby  je dosaženo rovnoměrného pokrytí desifinkovaného předmětu či prostoru jemnou mlhou bez zbytečného promáčení. Lze takto ošetřit i těžko přístupná místa bez velkého zatečení dezinfekce.

Přesným dávkováním aerosolu je dosaženo výrazné úspory prostředku a zároveň jsou tím chráněny ošetřované předměty před přílišným pokrytím roztokem.

Aplikace a dávkování prostředku pomocí tlakové nádoby a aerosolu je velice snadné.

Doba účinku dezinfekčního prostředku na ošetřeném povrchu je několik hodin

K ošetření 1m2 plochy aerosolem je potřeba cca 30 ml prostředku.